Code Signing Certificates

  • Pro software zabezpečení softwearu a online prodeje služeb
  • Softwearové produkty jsou ověřeny certiikační autoritou a podepsány autentickým kódem – tato technologie zabraňuje vytvoření kopie dat, nebo jejich poškození.

Základní vlastnosti

Autorita Jméno certifikátu Ověření Cena/rok
Code Signing SSL Obchodní 1801 Kč
Code Signing SSL Obchodní 7822 Kč
Code Signing SSL Obchodní 2708 Kč

Důvěřujte nám, tak jako miliony uživatelů před Vámi!